Technické kontroly (STK) a měření emisí


Stanice technické kontroly STK-SALIO je provozována dle zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zveme vás do příjemného prostředí mezi naše profesionální pracovníky s odborným školením.

Nezapomeňte si vzít s sebou potřebné dokumenty.

Pravidelné kontroly osobních automobilů, nákladních automobilů do 3,5t a motocyklů

Dovozové kontroly osobních automobilů, nákladních automobilů do 3,5t a motocyklů.

Evidenční kontroly.

Měření emisí pro naftové motory a benzínové motory bez katalyzátoru, s neřízeným katalyzátorem, s řízeným katalyzátorem, LPG, CNG.

Prodej ekologických plaket.

Informační portál o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly naleznete na:
STK-INFO

recepce

Provozovatel vozidla je povinen přistavit vozidlo na technickou prohlídku bez krytů kol
V případě nesplnění této povinnosti bude odmítnuto provedení TP.
VIN vozidla (výrobní číslo) musí být čitelné (očištěné).